Bestaat God?

  Deel

Bestaat God? Welk godsbeeld heb je?

Even een anekdote.

Een man ging naar de kapper…

Verteller: Een man ging naar de kapper om zijn haar te laten knippen. Ze begonnen een gesprek over allerlei zaken. Al gauw kwamen ze bij de vraag of God wel bestaat.
Kapper: Kijk, ik geloof niet dat God bestaat.
Klant: Waarom zegt u zoiets?
Kapper: Nou, je hoeft alleen maar naar de wereld te kijken en je ziet dat God niet bestaat. Als God zou bestaan, zouden er dan zoveel zieken zijn? En zoveel honger en rampen. Nee, als hij echt bestond, was er niet zoveel ellende.
Verteller: De klant was even stil maar zei verder niets. Toen hij geknipt was, verliet hij de kapperszaak. Onderweg naar huis zag hij een man met heel lang haar. De klant ging terug naar de kapperzaak en zei tegen de kapper:
Klant: Kappers bestaan niet!
Kapper: Maar ik ben kapper en ik sta hier vlak voor je!
Klant: NEE! Kappers bestaan gewoon niet. Als zij echt bestonden, zouden er geen mensen meer rond lopen met lang haar.
Kapper: Natuurlijk bestaan er wel kappers. Het zijn gewoon de mensen die niet naar ons toe komen.
Klant: Dat is ’t hem nou juist. God bestaat ook. Al die ellende op aarde komt omdat mensen niet naar Hem toegaan.