Levensbeschouwingen

Share

Levensbeschouwingen

1. Wat is de ultieme realiteit?

Atheïst: Ten diepste is alles terug te voeren op materie.

Christen: De grond van ons bestaan is een persoonlijke God, die eeuwig bestaat.

 

2. Wat is de aard van de kosmos?

Atheïst: Er bestaat niets anders dan de natuur, natuurwetten en kansprocessen.

Christen: De natuur is geschapen en slechts een deel van de werkelijkheid.

 

3. Is er een hoogste wezen?

Atheïst: Er bestaat niet zoiets als een god of goden. De mens schiep de idee ‘god’.

Christen: God is een transcedent Persoon, die soeverein en rechtvaardig is.

 

4. Wat is de zin van het bestaan?

Atheïst: Er is geen diepere zin te ontdekken in het bestaan. Je kunt je leven wel zinvol invullen. Dat doet ieder op eigen wijze, subjectief en pragmatisch.

Christen: God heeft de wereld gemaakt met een doel: een relatie tussen de mens met Hemzelf en relaties van mensen onderling.

 

5. Wat is het mensbeeld?

Atheïst: De mens is het toevallig product van evolutie, een naakte aap. Er is alleen een gradueel verschil met de dieren.

Christen: De mens is uniek, omdat God hem schiep naar Zijn beeld. Elk mens is daarom waardevol.

 

6. Wat is ethiek?

Atheïst: Ethiek is een set afspraken in de menselijke cultuur. Er bestaat geen absolute waarheid omtrent goed en kwaad.

Christen: Er is een absolute standaard voor goed en kwaad, afgeleid van het goede en heilige karakter van God.

 

7. Wat kenmerkt wetenschap?

Atheïst: Wetenschap is de weg om de realiteit te doorgronden.

Christen: Wetenschap is een door God gegeven activiteit om de aarde te doorvorsen en te beheren.

 

8. Is er evolutie?

Atheïst: Wij en de wereld om ons heen bestaan. Er moet dus een evolutionair en historisch pad zijn.

Christen: Evolutionaire processen zijn onderdeel van Gods schepping en onderhouding van de wereld.

 

Met dank aan Cees Dekker voor deze typering.