Wat vieren we met Pasen?

Share

Wat vieren we met Pasen?

Zie ook: ontstaansgechiedenis van Pasen

Als je aan Pasen denkt, denk je dan aan paaseitjes en de paashaas? Waarom? Omdat het spul in de winkel ligt? Omdat het lente wordt?
vrolijk-pasen-10Het zit anders. Pasen heeft alles te maken met Jezus Christus. Het is het belangrijkste christelijke feest: het feest van Jezus’ opstanding uit de dood. Het zit zo.

Op Paaszondag, een paar duizend jaar geleden, stierf Jezus een marteldood, in het openbaar vastgespijkerd aan een houten kruis. Onterecht veroordeeld, want Hij had niets fout gedaan. Hij was de Zoon van God, zonder zonde. Hij had zich kunnen verzetten tegen die straf, maar deed dat niet. Vrijwillig hing Hij daar, want Hij wist dat Hij de straf zou ondergaan die eigenlijk voor ons bedoeld was. Straf? Verdienen wij straf?  Ja, want de mensheid misdraagt zich al sinds er mensen rondlopen. God is rechtvaardig en duldt dat niet.

De kruisdood is een verschrikkelijke manier om aan je eind te komen. Het duurt uren voor de dood intreedt. Maar dat was voor Jezus niet het ergste. Erger was zijn geestelijk leed: Hij onderging de straf  voor de hele mensheid. God, zijn Vader, waarmee Hij altijd zo close was, had Hem in die moeilijke uren verlaten.

Nadat Jezus was gestorven, legden ze Hem in een graf. In het toenmalige Israël was een graf een holte in een rots, afgesloten door een zware, ronde steen. Drie dagen later bezochten mensen zijn graf, maar het lijk lag er niet meer!

Even later zagen ze tot hun verbijstering Jezus springlevend rondlopen. Ze spraken en aten zelfs met Hem. Thomas, een leerling van Jezus, geloofde niet dat Jezus echt was opgestaan. Jezus liet hem de wonden van zijn kruisiging voelen. Daarna wist Thomas het: het is Jezus ECHT!

Na veertig dagen zagen de leerlingen van Jezus hoe Hij opsteeg naar de hemel. Jezus was drie jaar in hun midden geweest. Hij had hen geleerd dat Hij de Zoon van God was en dat Hij na drie dagen zou opstaan uit de dood. Nu dit allemaal gebeurd was, waren ze ervan overtuigd dat Jezus de Messias was, de Redder, die de mensheid bevrijd heeft van schuld ten opzichte van God. God heeft een streep gehaald door alle foute dingen die tot dan toe waren gebeurd en die nog zouden gebeuren. Dat alles doordat Jezus zich opgeofferd had. God liet Jezus opstaan uit de dood ten teken dat de verzoening een feit is.

Het is nu dus weer goed tussen God en mens. We mogen persoonlijk contact met Hem hebben. Wie gelooft in wat Jezus voor ons deed, krijgt vergeving van zonden als hij/zij berouw daarover heeft. Maar dat is nog niet alles: zijn/haar Eeuwige Leven is begonnen!

Alvast een Vrolijk Pasen gewenst! Vrolijk, want het Paasnieuws is geweldig!

 Zie ook: ontstaansgechiedenis van Pasen

Moeilijk om dit voor zoete koek aan te nemen? Dat kan ik me goed voorstellen. Kijk verder op deze site of elders op internet. Er is veel te vinden over het christelijk geloof.