Oorsprong Pasen

Share

Oorsprong van Pasen

Joods feest: Pesach

Pasen is van oorsprong een Joods feest: Pesach. Het herinnert aan de uittocht van het volk Israël uit het land Egypte, lang voor Christus. Daar hadden ze enkele eeuwen als slaven geleefd, tot ze door God werden bevrijd.

Die bevrijding ging niet zonder slag of stoot: allerlei plagen waren nodig om de Egyptenaren te bewegen het volk te laten gaan. Dat lukte pas bij de tiende plaag: de dood van alle eerstgeborenen. Om te voorkomen dat ook de eerstgeborenen van de Israëlieten gedood zouden worden, moest iedere Joodse familie het bloed van een gaaf mannelijk lam aan de deurposten en bovendorpel strijken. Dat was voor God een teken om aan die huizen voorbij te gaan. U kunt dit verhaal nalezen in het bijbelboek ‘Exodus’. De Israëlieten herdachten elk jaar deze bevrijding uit de slavernij, door het vieren van het Pesach-feest. Daarbij werden lammetjes geslacht en werden er speciale ongerezen broden gegeten. Dat laatste herinnert aan het overhaaste vertrek uit Egypte: de meegenomen broden hadden niet de tijd gehad om te rijzen.

Jezus’ kruisiging en opstanding

Juist in de tijd van het jaar dat men in Israël het Pesach-feest aan het vieren was, werd Jezus gearresteerd, berecht en gekruisigd op Golgotha, een heuvel even buiten Jeruzalem. Jezus lag drie dagen en drie nachten in het graf. Daarna werd Hij weer levend en stond op uit het graf.

Graf van Jezus gaat open

In de vroege zondagmorgen gingen de volgelingen van Jezus naar zijn graf. Tot hun schrik zagen ze dat het graf open stond, en dat terwijl de Romeinen het graf juist hadden verzegeld en er een wacht voor hadden gezet! Toen ze in het graf keken, zagen ze dat het leeg was. Nog dezelfde dag hebben een aantal volgelingen van Jezus Hem levend en wel gezien: Jezus bleek niet meer dood te zijn: Hij was weer levend geworden! Misschien heb je het verband met het joodse Paasfeest al gezien: zoals het volk Israël gered werd uit de slavernij van Egypte, zo heeft God alle mensen willen redden uit de slavernij van de zonde. Slavernij, want zonden kunnen je stevig in de greep houden. Zoals onschuldige lammetjes werden geslacht, zo is ook Jezus onschuldig gedood om de straf voor onze zonden te dragen. Jezus was geen slachtoffer, maar nam bewust de straf op zich die wij hadden verdiend. Zo kon de relatie tussen God en mens worden hersteld. Hersteld, want het was flink fout gegaan toen Adam en Eva zich in het paradijs van God hadden afgewend. Met Goede Vrijdag vieren we deze verzoening. Met Pasen herdenken we de opstanding. We vieren dat Jezus de dood heeft overwonnen. Wie in Hem gelooft en Hem gaat volgen, zal in die overwinning delen!

Zonde scheidt ons van God

‘Was die straf nou echt nodig’, zul je je zich misschien afvragen. ‘Zijn we wel zo zondig?’ Soms hoor je mensen zeggen: ‘Volmaakt is niemand en dat hoeft ook niet, daar zijn we mens voor’. Maar God hanteert andere maatstaven. God is de goedheid en gerechtigheid zelve en verwacht die perfectie ook van ons. Zo heeft Hij ons geschapen. Maar helaas, sinds het paradijs zijn we afgedwaald. Onze gedachten en daden staan af en toe haaks op wat God van ons vraagt. Met zondige mensen kan God geen contact onderhouden. Gods rechtvaardigheid is zo groot dat Hij niet anders kan dan zondige mensen straffen.

zonde is je doel missen

Zonde is Gods doel voor je leven missen.

Gods’ doel is dat je leeft tot Zijn eer en glorie.

Jezus nam die straf op zich, waardoor God ons geen zonden meer aanrekent. Voorwaarde is wel dat we erkennen dat Jezus voor onze zonden stierf en dat we onze zonden aan God belijden en er oprecht berouw over tonen. Het kan zijn dat je vreemd aankijkt tegen begrippen als ‘verzoening’ en ‘opstanding’ en je je afvraagt of het niet te wonderlijk is om waar te zijn. Misschien is het begrijpelijker als je bedenkt dat de Here Jezus anders is dan wij. Hij is de Zoon van God. Hij is God. Volledig mens én volledig God. Zonder zonde. Daardoor is voor Hem mogelijk wat voor ons onmogelijk is.

Wanneer is het Pasen?

Pasen valt altijd op de zondag na de eerste volle maan na 21 maart (= begin van de lente). De stand van de maan bepaalt de datum, vandaar het verschil van jaar tot jaar.

Overzicht van christelijke feestdagen:

  • Kerstmis (Christ-mas): Jezus geboren in Betlehem.
  • Goede Vrijdag : Jezus’ dood door kruisiging. Hij liet zich straffen voor wat wij hadden misdaan. Doel: ons met God te verzoenen. Vandaar GOEDE vrijdag.
  • Pasen: Jezus’ opstanding uit de dood. Hij leeft! Hij overwon de dood. Hij betaalde onze schuld. Nu mogen wij eeuwig leven, in nauwe verbondenheid met God.
  • Hemelvaartsdag: Jezus terugkeer naar Zijn Vader in de hemel.
  • Pinksteren: de Heilige Geest wordt uitgestort op aarde. De Heilige Geest is Gods’ Geest die in ons wil wonen. Hij helpt ons om te leven zoals God het het liefste ziet.