Geloven, waarom zou je?

Share

Geloven, waarom zou je?

foto Reino Beck

Reino Beck:
Een halve eeuw lang geloofde ik niet. Toen ineens wel. Wat was me overkomen? Ik schreef er een dun boekje over: “ChristenDOM?“. 

 

FAQ christelijk geloof

Wat is dat Christelijke geloof nu eigenlijk? Hieronder staat het kort, maar krachtig.

GeloofGodJezusBijbelKerk

Ja, ik vind van wel. Het zal vroeger makkelijker zijn geweest toen we nog niet wisten waar de regen of de wind vandaan kwam.

Hoe kun je tóch geloven?

  • Denk groter van God. Hij is almachtig. Hij bedacht het heelal.
  • Lees de Bijbel, onderzoek of het klopt wat daar staat.
  • Bid voor geloof. God wil het je geven.

Heel veel! Voor dit leven (er is immers ook een leven vóór de dood) en het leven daarna! Wie gelooft in Jezus, mag zich een geliefd kind van God weten. God houdt onvoorwaardelijk van je.

 

Vertaling:

Voordat / nadat ik God leerde kennen. Nog vragen?

Dit komt helemaal overeen met hoe ik het ervaren heb. Ik heb zelfs een T-shirt met deze afbeelding gekocht.

De cultuur van de Bijbel mag dan vóórwetenschappelijk zijn, de waarheid van de Bijbel OVERSTIJGT de wetenschap. Sommige waarheden moet je halverwege tegemoet komen. De Bijbel is geen wiskunde.

Overigens: twijfelen mag. Bidden voor geloof ook!

Waar draait het om? Welk doel heeft JOUW leven? Vind je het zinvol genoeg?

 

Google weet alles, omdat de wetenschap alles lijkt te weten. Maar is dat wel zo? 

Of is het denkbaar dat ons kennen een grens heeft? Als je meer voor mogelijk houdt dan het oog kan zien, wordt het bestaan van een bovennatuurlijke wereld denkbaar. Dan is er openbaring van Gods kant mogelijk.

Ik geloof dat God ons via Bijbelschrijvers vertelt wie Hij is: liefde, rechtvaardigheid, trouw, barmhartigheid, genade, Schepper van het heelal. Wat is daarop tegen?

God luistert altijd. Hij verhoort onze gebeden op Zijn tijd en op Zijn manier.  Je gebed komt verder dan het plafond!

Waarom zou je bidden als God toch alles al weet? God vind het geweldig als je Hem in vertrouwen neemt.

* Je kunt een introductiecursus volgen, bijv. de Alpha-cursus

* Of online snuffelen, bijv. Ik zoek God.

* Of kijk eens op mijn boekenplank, als je van lezen houdt.

* Of mijn eigen Bijbel-cursus: Bijbel uit de doeken. "Doeken" zijn schilderijen met christelijke voorstellingen. Die zie je op een smart-tv. Aan de hand daarvan word je in 7 lessen van 2 uur door de hele Bijbel geloodst. Na afloop weet je nog lang niet alles, maar je hebt wel een indruk gekregen van de grote lijn in de Bijbel, zonder dat je daarbij iets opgedrongen krijgt.

Wie of wat is het hoogste dat jij aanbidt?

Wat aanbid jij?

Is dat hoog genoeg?

Je mag best boos zijn op God. Dat mag je Hem ook vertellen. Intimiteit met God is mogelijk sinds Jezus ons met God verzoend heeft door Zijn offer aan het Kruis. God lijdt met je mee.

boos op God

Sommige Bijbelschrijvers waren ook wel eens boos op God. Lees de Psalmen er maar eens op na.

Nou en of: God houdt van jou. Hij heeft elke haar op je hoofd geteld. Hij doorgrondt je en toch houdt Hij van je. Dat maakt gelukkig, toch?

god-will-help

Vertaling:

Mensen zullen je pijn doen. God zal je genezen.

Mensen zullen je vernederen. God zal je oprichten.

Mensen zullen je veroordelen. God zal je rechtvaardigen.

Heb geloof.

Veilig in Gods hand. God dwingt je tot niets. Geloof is niet: regeltjes naleven. Geloof leidt juist tot vrijheid. Vrij van zonde, vrij van angst, vrij van verslaving, vrij van wrok en ga zo maar door.

vrij

Je vult je leven met zinvolle dingen. Maar als je sterft, moet je alles achterlaten. Veel dingen die je deed waren dus zinloos. Heeft het leven dan wel zin? Als je dat herkent, is je levensdoel misschien te laag. Zoek het hogerop: bij God.

Doelen te laag: wijsheid, geluk, veiligheid, populariteit, macht, roem, rijkdom, kennis, uiterlijk, vrienden

Vertaling:

wijsheid, geluk, veiligheid, populariteit, macht, roem, rijkdom, kennis, uiterlijk, vrienden.

Ja en nee. God is rechtvaardig EN liefdevol. God vindt je waardevol. Hij geeft je onvoorwaardelijke liefde. Ga dus niet gebukt onder het oordeel van anderen over jou.

Alleen God kan over mij oordelen

Vertaling:

Alleen God kan over mij oordelen.

Ja. Hij leidt je leven, maar Hij verwacht wel dat je zelf ook stappen zet. Als je in Hem gelooft, biedt Hij je eeuwig leven in zijn nabijheid. Als je dat in het oog houdt, lijken je dagelijkse sores een stuk minder belangrijk.

Gods plannen voor je leven overtreffen rijkelijk je dagelijkse omstandigheden.

Vertaling:

Gods plannen voor je leven overtreffen rijkelijk je dagelijkse omstandigheden.

De Bijbel kondigt al eeuwen voor de geboorte van Jezus aan dat er een bijzonder iemand geboren zal worden: een eeuwige Koning, de Messias.

Jezus was vóór zijn komst op aarde bij God. Hij maakt deel uit van de Drie-eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest. Jezus is de Zoon van God. Hij is GOD voor 100% en ook mens, ook voor 100%.

Jezusleeft

Hij stierf aan een kruis, maar God maakte dat hij opstond uit het graf. Jezus is nu weer bij zijn Vader. Hij leeft dus. Ik ervaar dat Hij bij mij is, en ben dus nooit alleen.

Jezus Christus kwam om te repareren wat kapot was: daarom genas Hij velen. En Hij kwam om te dienen, heel nederig dus.

P.S. In de hemel is geen bier. Daarom drinken we het hier.

Door zonde mis je je doel, namelijk leven tot eer van God. Zonde schept afstand tussen God en jou, want God is heilig en verdraagt geen vuil.
Jezus Christus stierf aan het Kruis om alle zonden van de mensheid op zich te nemen. Laat je door Jezus witwassen. Hoe? Geloof in Hem! Belijd je zonden en je krijgt vergeving.

Vind je jezelf wel aardig "wit"? Kijk dan eens naar dit "witte" schaap in de sneeuw. Die kan wel een wasbeurtje gebruiken, toch? Jij dus ook.

Omdat het een vrije dag is? Nee, omdat het de herdenking is van een moord. Noem je dat "goed"?

Nee. Een moord is fout. Maar Jezus dood was speciaal. Hij was juist op aarde gekomen om vermoord te worden. Hij verzette zich niet, wat wel gekund had. Hij wilde dit doen voor ons. Wij verdienden de dood, vond God, want wij zijn sinds Adam en Eva zondig. Is God dan zó wreed? Nee, Hij is rechtvaardig. Hij kan onmogelijk zonde door de vingers te zien. Nu is de straf "uitgezeten". Het is weer goed tussen God en ons. We mogen contact hebben met God en eeuwig leven.

 

We zijn niet gered door wat we doen, maar door wat Christus heeft gedaan. Er is wel een voorwaarde: geloof in Jezus.

Jezus vertelt een verhaal over een herder met 100 schapen. Eentje ontsnapt. Deze goede herder laat 99 in de steek om die ene te kunnen redden. Dit vertelt Jezus om duidelijk te maken wie Hij zelf is: de Goede Herder bij uitstek.

Jezus heeft zijn leven opgeofferd om jou, het verloren schaap, te redden. Om jou straks voor eeuwig bij zich te hebben.

 

 

Sommige schapen willen niet gevonden worden.

"Schapen" die niet bij Jezus willen horen, zullen na hun dood ook niet bij Jezus mogen zijn. Waar dan wel? Op een plek waar Jezus niet is: de hel.

De dood kwam in de wereld door de zonde van Adam en Eva. Jezus nam aan het Kruis ONZE zonde op zich. Zo onderging Hij ONZE straf. Zo deed Hij onze zonde teniet.

Drie dagen later stond Hij op uit het graf. Hij overwon de dood dus. Hij is nu bij God de Vader, voor eeuwig. Omdat onze zonde is uitgewist, is ook voor ons eeuwig leven weggelegd. Wie in Jezus gelooft, mag eeuwig bij Hem zijn. Wat een geschenk!

eeuwig leven

Eeuwig... duurt dat niet erg lang?

Ja, maar als je Jezus als je Redder aanvaardt, wordt het volop genieten in zijn aanwezigheid.

Wat valt er te vieren met Kerst? Gezellig kalkoen eten? Misschien.
Maar vooral ook: de geboorte van Jezus Christus.

Jezus was eerst bij God de Vader. Zo'n 2000 jaar geleden verliet Hij de hemel om als kind geboren te worden. Zijn doel was ons met God te verzoenen, dus om de relatie tussen God en mens te herstellen en ons eeuwig leven te schenken. Ja echt: christenen hebben een relatie met God. Wat is er nu mooier dan dat?

Kijk voor meer info op waaromkerst.nl.

Kerst

En Pasen dan? Dat is het feest van de opstanding van Jezus, niet van de paashaas. Meer over Pasen. Wat is de oorsprong?

Vroeger dacht ik van wel. Tot ik erin begon te lezen. Als je zelf  "een bijbel" zou moeten schrijven, zou hij nooit bevatten wat DE BIJBEL bevat. De Bijbel is zo fascinerend, dát verzin je niet. Alleen daarom al moet hij van God afkomstig zijn.

Ouderwets is hij niet, want mensen van nu zijn net als mensen van toen. En ook God is niet veranderd.

Cirkelredenering:

  • Hoe weet je dat God bestaat? Dat staat in de Bijbel.
  • Hoe weet je dat de Bijbel waar is? Dat is het onfeilbare Woord van God.

Geloof is net een kluwen wol:

je moet het begindraadje zien te vinden voor je hem kunt afrollen. Waar is het begindraadje van het geloof? Dat kan bij iedereen anders zijn. Mijn ervaring: als je beseft hoe betrouwbaar de Bijbel is, heb je al een begin van een beginnetje te pakken. Ga maar eens op zoek naar de betrouwbaarheid van de Bijbel. Spiderman bestaat niet, God wel.

god-and-spiderman-proof

Vergelijk de Bijbel eens met deze foto.

foto_versus_schilderij

Op de foto zie je een boerderij, precies zoals hij er in het echt uitziet.

De schilderes op de foto schildert de boerderij. Haar schilderij geeft de werkelijkheid weer, maar niet exact zoals op de foto. Ze schildert wat ze belangrijk vindt.

Zo is het ook met de Bijbel. De Bijbel is geen opsomming van kale feiten, maar een boek dat bewust bepaalde accenten legt: alles draait er om God. De Bijbelschrijvers, vol van Gods Geest, schreven wat God hen op het hart legde. Daardoor noemen we de Bijbel het onfeilbare Woord van God.

Nee, niet alles! Denk maar aan de gelijkenissen (ook wel parabels genoemd) die Jezus vertelde. Deze verhaaltjes verzon Hij om iets van het geloof uit te leggen dat anders veel moeilijker te begrijpen zou zijn.

En in sommige poëtische wordt wel eens wat overdreven, net als met sommige (grote) getallen.

Maar voor de rest klopt de Bijbel heel aardig. Archeologische vondsten en geschiedschrijving getuigen op hun manier ervan dat het in de Bijbel gaat om mensen die echt geleefd hebben en meemaakten wat er beschreven staat.

Indrukwekkend is ook de vondst van de Dode Zee-rollen in grotten in Israël, halverwege de vorige eeuw. De daar gevonden stukken en stukjes met o.a. Bijbelteksten waren eeuwen ouder dan de tot dan toe bekende teksten. En wat bleek? Er was nauwelijks verschil.

Meestal niet. Sommige verhalen zijn humoristisch, sommige avontuurlijk, sommige romantisch. En weer andere zouden niet misstaan in een soapserie! Als je denkt dat de Bijbel een moralistisch boek is met perfecte mensen, heb je het mis. Veel Bijbelse personages deugen voor geen meter.

De Bijbel heeft ook iets weg van een geschiedenisboek, maar dan wel één waarin God centraal staat. Een God die omziet naar de mens die maar niet deugen wil. De Bijbel is niet voor niets het best verkochte boek aller tijden.

De Bijbel kan op het eerste gezicht vreemd en onbegrijpelijk lijken. Maar wie dieper doordringt zal telkens nieuwe schoonheid zien! Pak een van de moderne vertalingen. Die zijn geschreven in begrijpelijke taal en dat scheelt een hoop.

Bijvoorbeeld de NBV (Nieuwe Bijbel Vertaling) of nog makkelijker de BGT (Bijbel in Gewone Taal).

Er zijn ook handige Bijbel-apps voor op je mobiel.

Interessant is ook https://debijbel.nl, vooral als je houdt van achtergrondinfo. Je kunt er de Bijbel in verschillende vertalingen lezen. Of laat je voorlezen uit het Bijbelboek Marcus. Je leest er over wat Jezus deed toen Hij op aarde rondwandelde.

Niets is verplicht, maar ik zou er niet zonder willen. De kerk is niet een gebouw, maar mensen. Geen foutloze mensen, maar mensen die op Jezus proberen te lijken.

Join the club. Het is leuker dan je denkt.

kerkgang

In de kerk hoor je de blijde boodschap te horen. Als de boodschap NIET blij is, ga dan naar een andere kerk.

Blijde boodschap?

Ja, want de lang verwachte Messias is gekomen: Jezus Christus, de Zoon van God. Hij was onschuldig, maar kreeg toch de doodstraf. Dat deed Hij voor ons. Om onze schuld tegenover God te betalen. Onze relatie met God is daardoor hersteld. We mogen God zien als onze Vader en eeuwig bij Hem leven.

Als je naar de kerk gaat moet je van alles en mag je niets meer. Is dat zo?

kerk met regeltjes

Nee, gehoorzaam alleen God. Luister pas daarna naar de kerkleiding. Mensen bedenken zowel nuttige als onzinnige regeltjes. Je bent vrij om ervan te denken wat je wilt.

Veel kerken zijn wat dit betreft anders dan pakweg 40 jaar geleden. Tijd dus om je vooroordelen te laten varen.

Soms wel. Maar er kunnen nog meer bij. Join the club!

hypocriete kerkmensen

Christenen proberen te leven zoals Jezus het voorleefde. Niet omdat "het moet van hun geloof", maar omdat ze zoveel van Jezus houden. Helaas lukt het niet altijd om Jezus te volgen: ook christenen zijn feilbaar.

Wel zullen christenen zich regelmatig afvragen: What would Jesus do? (Wat zou Jezus doen?). Ze doen hun best om zelfs hun vijanden lief te hebben, bijvoorbeeld door voor hen te bidden.

Ja, je kan zomaar naar binnen, wat je ook gelooft of niet gelooft! Ga het avontuur maar eens aan. Het verplicht je tot niets.

Je krijgt er uitleg over de Bijbel en je ontmoet ook nog eens leuke mensen. En bovendien: misschien ontmoet je er God wel....

Heb je het geprobeerd en beviel het niet? Probeer dan een andere kerk. Ze zijn er in alle smaken. Er zijn websites die je helpen een kerk te zoeken:

Op deze site vindt je stof tot nadenken. Wanneer is het daarvoor de tijd?